yoshev_rosh

יצחק גנור – יו"ר הקרן

ברוכים הבאים לאתר קרן מכבי.

"קרן מכבי" פועלת זה למעלה מ – 50 שנה לצידה של מכבי שרותי בריאות .

כיום חברים בקרן מכבי כ- 1,600,000 מבין חברי מכבי. ייעודה המרכזי הינו לסייע לחבריה בתחומי הרווחה השונים.

אלפי בקשות של חברים הנמצאים במצוקה נענות מידי שנה על ידי ועדת הרווחה של "קרן מכבי" המסייעת להם לרכוש תרופות או לקבל טיפולים רפואיים שונים, וכן מעניקה הלוואות לחברים נזקקים.

נוסף על כך מסייעת "קרן מכבי" לילדים, חברי הקרן, הסובלים ממוגבלויות קשות.

"קרן מכבי" שותפה בפרויקט נפלא של "קריאה לקריאה" המעודד ילדים אשר זה אך למדו לקרוא, להרבות בקריאת ספרים.

מתוך מגמה לקרב את בני הנוער לעולם הרפואה,  תומכת "קרן מכבי" בתוכנית "נוער מכבי",
בה משתתפים מדי שנה למעלה מ – 1,500 נערות ונערים.
לאחר הכשרה בתחומים פארה-רפואיים, הם יוצאים להתנדב במרפאות, בבתי אבות, בבתי חולים ובקהילה במסגרת שנת מחויבות.

מדי שנה, מאות סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאיים את מקצועות הרפואה או הבריאות, זוכים למלגות לימוד בהיקף רחב.

מתוך מחויבות עמוקה לניצולי השואה, מפעילה "קרן מכבי" את תוכנית "רוח חמימה" בה השתתפו עד כה אלפי ניצולים, אשר זוכים ליום חוויתי שכולו מוקדש להם ולרווחתם.

נוסף על פעילות הרווחה,  קרן מכבי מסייעת למכבי שרותי בריאות ולחבריה בדרכים שונות, הן באמצעות הגדלת ערך נכסיה הישירים של הקרן,
והן באמצעות חברות הבנות אשר כולן עוסקות בתחומי הבריאות כמו :

"מכבידנט", "מכבי טבעי",  "בית בלב", "מכבי יזמות וניהול", "נבט מחקרים רפואיים" ועוד.

קרן מכבי היא בשבילכם ולמענכם.

בהוקרה ובתודה לכל חברי הקרן,
יצחק גנור – יו"ר