dreamstime_40671971-a

מעורבות חברתית בקהילה

"קרן מכבי" מסייעת ל"מכבי שירותי בריאות" בפעולות רווחה ומעורבות חברתית ומקדמת תוכניות התנדבות בקהילה.
בין הפעילויות האחרונות של הקרן:
  • סיוע בפעילויות לרווחת החבר הקשיש.
  • סיוע בפרויקט "קריאה לקריאה" המעודד קריאת ספרים ע"י רופאי ילדים.
  • סיוע בפרויקט "רוח חמימה" לארגון פעילויות תרבות ורוח לניצולי השואה.