dreamstime_3264623

נוער מכבי מטפחים את דור העתיד

קרן מכבי מסייעת במימון תכנית 'נוער מכבי', למען הקהילה והנוער בישראל.
בכל שנה לומדים ומתנדבים מאות חניכי נוער מכבי בעשרות מרכזים רפואיים של מכבי שירותי בריאות. בתכנית קורס העשרה ולמידה בן שלושה עשר מפגשים המתקיים ללא תשלום בסניפים ברחבי הארץ. במקביל, מתנדבים בני הנוער במרכזים הרפואיים של מכבי ומסייעים בביצוע פרויקטים לקידום בריאות האוכלוסייה (60 שעות).

תכנית 'נוער מכבי' פונה לבני 15-16,העולים לכיתה י', גם אם אינם חברי "מכבי שירותי בריאות". התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך לפרויקט מחויבות אישית.

תכנית ההעשרה כוללת לימוד מושגי יסוד ברפואת חירום, החייאה ועזרה ראשונה, תזונה, סוכרת, מערכת הנשימה ונתיחת ריאה, קרדיולוגיה ונתיחת לב ועוד. בתכנית הלימודים משולב סיור במוזיאון המדע בחיפה או בבסיס ההדרכה של חיל הרפואה בצה"ל וכנס סיום רפואי.

בהתנדבותם, בני הנוער מסייעים לצוות במרכזים הרפואיים של מכבי שירותי בריאות, הפרוסים ברחבי הארץ, בפעילויות של רפואה מונעת וקידום בריאות. הם מודדים משקל, גובה ולחץ דם במרפאת אחיות, מסייעים לצוות ביחידות השונות בסניף בעבודתם האדמיניסטרטיבית ולוקחים חלק פעיל בפרויקטים בשיתוף עם עמותות חברתיות שונות, לקידום מיזמים מקומיים וארציים ייחודיים, בתחומי הבריאות והרווחה.

"נוער מכבי" מתנסה באתגרי ההתנדבות והתרומה לקהילה ועוזר להפיץ אורחות חיים בריאים בישראל.

לאתר נוער מכבי