comunity
10
יוני

זכויות החבר בקרן מכבי

מאילו זכויות נהנה החבר בקרן מכבי? הלוואות:   1. חברי קרן מכבי זכאים להלוואות של עד כ-15,000 ₪ לרכישת תרופות, אביזרים וטיפולים רפואיים. 2.  הלוואות גישור לצורך מימון ביניים לניתוח או השתלה בחו"ל, אשר אושרו ע"י סל הבריאות הממלכתי או השב"ן. לפרטים נוספים   מענקים: חברים אשר הכנסתם, מתחת לקו העוני כהגדרתו בביטוח לאומי, זכאים למענק סיוע לרכישת תרופות, אביזרים וטיפולים רפואיים. לפרטים קרא עוד
medical2_new
09
יוני

סיוע במימון טיפולים רפואיים

 סיוע מקרן הרווחה א.  קרן הרווחה מסייעת לחברים בקרן מכבי, בעלי וותק של שנתיים לפחות במועד הפנייה, אשר הכנסתם (ברוטו) עד לפי 1.3 מ"קו העוני", כהגדרתו במוסד לביטוח לאומי לחץ כאן ואשר זקוקים לסיוע במימון תרופות (למעט תרופות מצילות חיים), מזון רפואי, ציוד מתכלה, מוצרי ספיגה, אביזרים רפואיים, טיפולים פרא רפואיים, טיפולי רפואה משלימה (במרפאות מכבי טבעי,לא כולל טיפולי ספא), נסיעות קרא עוד
handshake_new
08
יוני

הלוואות לחברי קרן מכבי

אנו "בקרן מכבי" מבינים שהוצאות רפואיות בלתי צפויות עלולות להקשות מאוד על ההתנהלות הכלכלית השוטפת של החברים ולכן אנו מציעים לחברים בקרן הלוואות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד, למימון טיפולים רפואיים לרבות טיפולי שיניים ואביזרים רפואיים. סכום ההלוואה מוגבל לתקרה, המתעדכנת מעת לעת, ע"י ועדת ההלוואות של הקרן. ההלוואות תינתנה כנגד קבלות (מחצי השנה האחרונה) ובמקרה של טיפול שינים קרא עוד
Boy and girl reading book
07
יוני

מלגות לסטודנטים לרפואה ומקצועות הבריאות

  תשובות למקבלי המלגה לשנת הלימודים תשע"ט נשלחו למייל. טקס קבלת מלגות יתקיים ביום 21.2.19, טז' באדר א', תשע"ט, במוזיאון א"י , רח' חיים לבנון 2 , תל אביב, אולם קלצ'קין. להזמנה לטקס חלוקת מלגות ולמפת הגעה לחצו כאן >   "קרן מכבי" שמה לה למטרה לטפח את הדור הבא של הרופאים והמטפלים, לשם כך מעניקה הקרן מלגות לסטודנטים החברים בעמותה.  חלוקת המלגות תיקבע עפ"י הקריטריונים הבאים: סטודנט/ית קרא עוד