רשימת חברי הועד

יו"ר – מר יצחק גנור

מר בית הלחמי אריה

פרופ' גרוס אברהם

גב' דדון לוי סיגל

מר האופט אליעזר

גב' הלוי מיקי

מר סלע יעקב

גב' סעדיה גילה

מר סער רן

מר פריד חי ישראל

מר שמש אורי

 

בעלי תפקיד

יו"ר – מר יצחק גנור

מ"מ יו"ר –  מר אריה בית-הלחמי

מזכיר – מר ישראל פרידחי

מנכ"ל – רו"ח ישעיהו ז'ילונקה

משנה למנכ"ל ומנהל כספים – מר אילן אדם