רשימת חברי הועד

יו"ר – מר יצחק גנור

מר בית הלחמי אריה

גב' בלמס חפצי

פרופ' גרוס אברהם

גב' דדון לוי סיגל

מר האופט אליעזר

מר סלע יעקב

גב' סעדיה גילה

מר סער רן

מר שמש אורי

 

בעלי תפקיד

יו"ר – מר יצחק גנור

מ"מ יו"ר –  מר אריה בית-הלחמי

מנכ"ל – רו"ח ישעיהו ז'ילונקה

משנה למנכ"ל ומנהל כספים – מר אילן אדם