זכויות החבר בקרן מכבי

מאילו זכויות נהנה החבר בקרן מכבי?

הלוואות:

 

1. חברי קרן מכבי זכאים להלוואות של עד כ-15,000 ₪ לרכישת תרופות, אביזרים וטיפולים רפואיים.

2.  הלוואות גישור לצורך מימון ביניים לניתוח או השתלה בחו"ל, אשר אושרו ע"י סל הבריאות הממלכתי או השב"ן.

לפרטים נוספים 

 מענקים:

חברים אשר הכנסתם, מתחת לקו העוני כהגדרתו בביטוח לאומי, זכאים למענק סיוע לרכישת תרופות, אביזרים וטיפולים רפואיים.

לפרטים נוספים

מלגות:

 

קרן מכבי מעניקה מלגות לסטודנטים חברי הקרן, הלומדים רפואה או מקצועות הבריאות. הקריטריונים למתן המלגות מתפרסמים מידי שנה בשנה לקראת מועדי ההרשמה למלגות.

לפרטים נוספים