מעורבות חברתית בקהילה

"קרן מכבי" מסייעת ל"מכבי שירותי בריאות" בפעולות רווחה ומעורבות חברתית ומקדמת תוכניות התנדבות בקהילה.