הלוואות לחברי קרן מכבי

אנו "בקרן מכבי" מבינים שהוצאות רפואיות בלתי צפויות עלולות להקשות מאוד על ההתנהלות הכלכלית השוטפת של החברים ולכן אנו מציעים לחברים בקרן הלוואות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד, למימון טיפולים רפואיים לרבות טיפולי שיניים ואביזרים רפואיים. סכום ההלוואה מוגבל לתקרה, המתעדכנת מעת לעת, ע"י ועדת ההלוואות של הקרן. ההלוואות תינתנה כנגד קבלות (מחצי השנה האחרונה) ובמקרה של טיפול שינים במכבידנט, יועבר סכום ההלוואה ישירות למכבידנט.

הלוואות רגילות

עד 1,500 ש"ח – תנאי הלוואה:

 • ותק של שנתיים חברות בקרן מכבי.
 • 10 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
 • הצגת ערב אחד בעל הכנסה קבועה של 5,000 ש"ח ושאינו בן זוגו של הלווה.

עד 15,000 ש"ח – תנאי ההלוואה:

 • ותק של שנתיים חברות בקרן מכבי.
 • 24 תשלומים צמודי מדד ללא ריבית.
 • הצגת 2 ערבים בעלי הכנסה קבועה של 5,000 ש"ח ושאינם בני זוג.

הלוואת גישור

קרן מכבי מעניקה הלוואות גישור לשם מימון ביניים לטובת ביצוע הליך רפואי יקר בחו"ל, במימון סל הבריאות ו/או שב"ן.
ההלוואה תינתן עם המלצת השב"ן בלבד.

תנאי ההלוואה:

 • גובה ההלוואה לא יעלה על 250,000 ש"ח ובכל מקרה לא יותר מ-80% מגובה ההוצאה, הנמוך מביניהם.
 • ההלוואה תינתן ללא ריבית עם הצמדה למדד בלבד.
 • הצגת 3 ערבים (כולל בן/בת זוג) בעלי הכנסה קבועה של 7,500 ש"ח.
 • זמן הפירעון המקסימלי של הלוואת הגישור יעמוד על 3 חודשים.
 • חתימת הלווה על הוראה בלתי חוזרת למכבי שירותי בריאות, לשלם לקרן מכבי את סכום ההלוואה מתוך כל התשלומים אשר מגיעים ללווה מאת מכבי.

בקשה להלוואה ניתן להגיש במרכז הרפואי של מכבי שירותי בריאות או לשלוח בדואר: קרן מכבי – קויפמן 2 ,תל אביב, 6801294

טופס בקשה להלוואה

היתר עסקא