סיוע במימון טיפולים רפואיים

 סיוע מקרן הרווחה

א.  קרן הרווחה מסייעת לחברים בקרן מכבי, בעלי וותק של שנתיים לפחות במועד הפנייה, אשר הכנסתם (ברוטו) עד לפי 1.4 מ"קו העוני", כהגדרתו במוסד לביטוח לאומי. לקו העוני – לחצו כאן ואשר זקוקים לסיוע במימון תרופות (למעט תרופות מצילות חיים), מזון רפואי, ציוד מתכלה, מוצרי ספיגה, אביזרים רפואיים, טיפולים פרא רפואיים, טיפולי רפואה משלימה (במרפאות מכבי טבעי, לא כולל עיסוי רפואי), נסיעות לטיפולים רפואיים, טיפולי שיניים משמרים (עקירות,סתימות, טיפולי שורש וניקוי אבנית) ותותבות שלמות בלבד, טיפולים פסיכולוגיים עפ"י מחירי מכבי, השתתפות עצמית בעלויות אשפוז, אביזרים ושתלים במסגרת ניתוח (לאחר החזר שב"ן), קאנביס רפואי והנפקת תעודת רופא לצורך מינוי אפוטרופוס (סיוע הקרן יינתן בגין תעודת רופא שלא נופקה עבור אפוטרופסות רכוש בלבד).

ב. קרן הרווחה מסייעת לחברים בקרן מכבי, בעלי וותק של שנה לפחות במועד הפנייה, אשר הכנסתם עד לפי 1.4 מ"קו העוני", כהגדרתו במוסד לביטוח לאומי ואשר זקוקים לסיוע במימון תרופות שבסל בלבד.

סיוע לילדים אוטיסטיים וסומטיים בעלי נכויות התפתחויות קשות

קרן מכבי מסייעת למשפחות לילדים אוטיסטיים וסומטיים בעלי נכויות התפתחותיות קשות, במימון טיפולים פרא רפואיים המוכרים ע"י "מכבי שירותי בריאות", החברים בקרן מכבי, בעלי וותק של שנתיים לפחות במועד הפנייה, אשר הכנסתם הינה עד פי 3 מהשכר הממוצע במשק. גיל הילד הנתמך לא יעלה על 18 שנים. הסיוע יינתן אחת לשנה.

כללי

את טופס הבקשה לחץ כאן יש להגיש במרכזים הרפואיים של מכבי שירותי בריאות, הפרוסים בכל רחבי הארץ.

לא ניתן להגיש בקשה לסיוע רטרואקטיבי עבור תרופות אולם בתחומים אחרים, ניתן להגיש בקשה לסיוע
עד 3 חודשים רטרואקטיבי, מיום הגשת הבקשה.

בקשות החברים נידונות בועדה המורכבת מארבעה נציגי ציבור, מנכ"ל הקרן, מנהל הכספים, רופא ועובדת סוציאלית. הפניות נבדקות תוך התייחסות להכנסת החבר, גובה ההוצאה יחסית להכנסה, וותק החבר בקרן מכבי, שיקולים סוציו אקונומים, בהתאם לבקשה הפרטנית (ועדת הרווחה רשאית לבקש תדפיסי בנק במידה ויידרש).

הסיוע יינתן באמצעות מענק בשיעור של עד  70% מגובה ההוצאה, ע"פי מחירי מכבי, ובהתאם להחלטות הועדה, כתלות בוותק החבר בקרן מכבי, הכנסות החבר וגובה ההוצאה הרפואית בהשוואה להכנסה.
הסיוע יינתן על 
חלק מ
ההוצאה, כמענק חד פעמי או סיוע שוטף חודשי עד 12 חודשים ו/או הלוואה צמודת מדד, ללא ריבית.

לשאלות בנוגע להגשת בקשה, יש לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה – 3555*.

לבירורים בנוגע לבקשה קיימת, יש לפנות לטלפון: 03-7463155.