מהי קרן מכבי?

קרן מכבי הוקמה בשנת 1958 כעמותה הפועלת לצדה של "מכבי שירותי בריאות".
בין היתר עוסקת העמותה בתחומי רווחת החברים בה וקידום נושא הבריאות בישראל.
נכון לסוף שנת 2022 מונה העמותה כ- 1,800,000 חברים הזכאים ליהנות משירותי העמותה השונים, ע"פ התקנות ובכפוף למסמך הזכויות והחובות (מז"ח).

במה עוסקת קרן מכבי?

קרן מכבי פועלת במגוון תחומים וביניהם:

  • רווחת החבר באמצעות סיוע במימון טיפולים רפואיים (מענקים), הלוואות ומלגות.
  • סיוע למכבי שרותי בריאות בפעילות לקידום בריאות בקהילה.
  • באמצעות יחידת הסמך "מכבי טבעי" מפעילה הקרן עשרות מרפאות לרפואה משלימה.

מאילו זכויות נהנה החבר בקרן מכבי?

הלוואות:

חברי קרן מכבי זכאים להלוואות של עד כ-15,000 ₪ לרכישת תרופות, אביזרים וטיפולים רפואיים.
הלוואות גישור לצורך מימון ביניים לניתוח או השתלה בחו"ל, אשר אושרו ע"י סל הבריאות הממלכתי או השב"ן.
לפרטים מלאים לחץ כאן

מענקים:

חברים אשר הכנסתם מתחת לקו העוני כהגדרתו בביטוח לאומי, זכאים למענק סיוע לרכישת תרופות,אביזרים וטיפולים רפואיים.
לפרטים מלאים לחץ כאן

מלגות:

קרן מכבי מעניקה מלגות לסטודנטים חברי הקרן, הלומדים רפואה או מקצועות בריאות. הקריטריונים למתן המלגות מתפרסמים מידי שנה בשנה לקראת מועדי ההרשמה למלגות.

לפרטים מלאים לחץ כאן

מה גובה דמי החבר של קרן מכבי?

התשלום לחברות בקרן מכבי הוא 0.80 ש"ח (80 אגורות) לחודש, נכון לחודש אוקטובר 2023, עבור חבר בוגר מעל גיל 19.
פרטי החיוב מופיעים בדף החיוב הנשלח לחברי מכבי אחת לרבעון.

איך אוכל להצטרף לקרן או לברר אם אני כבר חבר בה?

בכדי להצטרף עוד היום לקרן מכבי ולהנות מזכויות החברים בה, מלאו את טופס הבקשה להצטרפות.
טופס בקשת הצטרפות לקרן מכבי.

על מנת לברר אם הינך חבר הקרן פנו לאחד מהמרכזים הרפואיים של מכבי שירותי בריאות או התקשרו למוקד "מכבי ללא הפסקה".

האם כל חבר מכבי הוא חבר קרן מכבי?

חברות בקרן מכבי הינה רשות בלבד ולפיכך נפרדת מהחברות ב"מכבי שירותי בריאות" ומתוכניות השב"ן.

ילדים קטינים (עד גיל 17), יהיו זכאים גם הם להטבות לפי המז"ח, מכוח חברות אחד מהוריהם, וזאת כל עוד הורה אחד הינו חבר הקרן. זאת, בכפוף לכך שהקטין הינו חבר מכבי שירותי בריאות.

 

 

מהם החיובים המופיעים בחשבון החודשי מאת קרן מכבי?

קרן מכבי משמשת כ"זרוע הגבייה" של מכבי. הוראת הקבע בה מחויב החבר משמשת לצורך גביית תשלומים עבור חברות בשירותי הבריאות הנוספים (מגן זהב / מכבי שלי), ביטוח סיעודי, קרן מכבי, השתתפויות עצמיות, היטלי רופאים ומכונים, רכישת תרופות ועוד.