ההרשמה לקבלת מלגה לשנת תשפ"ד הסתיימה. תשובות תישלחנה למייל עד סוף מאי