רשימת חברי הועד

יו"ר – מר יצחק גנור

מר בית הלחמי אריה

פרופ' גרוס אברהם

גב' דדון לוי סיגל

מר האופט אליעזר

גב' הלוי מיקי

ד"ר מזרחי ראובני מירי

מר סלע יעקב

גב' סעדיה גילה

מר סער רן

מר פייגה דני

מר פריד חי ישראל

מר שטרנפלד משה

מר שמש אורי

 

בעלי תפקיד

יו"ר – מר יצחק גנור

מ"מ יו"ר –  מר אריה בית-הלחמי

מזכיר – מר ישראל פרידחי

מנכ"ל – רו"ח ישעיהו ז'ילונקה

משנה למנכ"ל ומנהל כספים – מר אילן אדם