טיוב נתונים – אפריל 2019

חברים יקרים,
בימים אלו אנו מצויים במהלך של טיוב נתונים, זאת על מנת לשמור על נתונים מהימנים ונכונים במאגר המידע, פנייה תעשה לכל חברי קרן מכבי.